Божествена комедия

Решил Бог да види какво става на Земята и останал огорчен: 95 процента от хората блили лоши, а само 5 процента добри. Тогава той изпратил персонални електронни писма до тези 5 процента добри хора. Какво съдържали те, питате вие... Но как, нима вие лично не сте получили?

- Бих отишъл в рая, но грешниците не ме пускат.

Стигнала една душа на небето, а там є направили невероятен жест - попитали я в рая ли иска да отиде или в ада. Зачудила се душата, пък пожелала да види къде как е.
Завели я в рая - седят праведниците зад чинове и ангели им четат вестници. А в ада си пийват, играят карти, заиграват се с момичета...
Избрала душата ада и моментално се озовала в казана.
- Ама какво става, вие ми показахте съвсем друго нещо! - възроптала тя.
- Е, това беше предизборна агитация.

В църквата малко негърче разговаря с Бога:
- Господи, защо си ми дал тази черна кожа?
- За да понасяш по-лесно слънцето на Африка, чадо.
- А защо си направил косите ми толкова къси и къдрави?
- За да не се заплитат в шубраците на саваната, чадо.
- А защо тогава, Божичко, съм се родил в Магадан?

Библията ни учи да обичаме както ближния си, така и своите врагове. Може би затова, че обикновено това са едни и същи хора.

Господ много се зарадвал, когато Айнщайн попаднал в рая.
Сипал по една амброзия, поканил професора:
- Заповядайте, тук рядко се срещат интелигентни хора с които да си поговоря... Какво мога да направя, за да бъде прекарването ви още по-хубаво?
Айнщайн отвърнал скромно:
- Господи, ако може, да ми покажете формулата на живота...
- Формулата на живота?
- Да, за смисъла на раждането, живота, смъртта...
Господ само щракнал с пръсти и на масичката се появил лист хартия.
- Ето, това е формулата на живота!
Айнщайн се зачел внимателно, после стреснато посочил с пръст:
- Господи, ама тук има грешка...
Господ се сконфузил и стеснително рекъл:
- Знам, бе, знам...

Игуменът на един манастир бил много праведен и усърден. Забелязал това Бог и му изпратил ангел, за да го възнагради за усърдното служене.
Но игуменът отказал наградата и вместо това помолил:
- Покажи ми най-достойния от монасите в моя манастир, за да мога да се моля за душата му!
Ангелът му показал един от братята.
Поразеният игумен се развикал:
- Но това е най-отявленият сквернословец и богохулник!
Глас от небето отговорил:
- Да, но ако този човек не се бореше със себе си ежесекундно, отдавна да ви е изпозаклал всички!

Игуменът на един манастир бил много праведен и усърден. Забелязал това Бог и му изпратил ангел, за да го възнагради за усърдното служене.
Но игуменът отказал наградата и вместо това помолил:
- Покажи ми най-достойния от монасите в моя манастир, за да мога да се моля за душата му!
Ангелът му показал един от братята.
Поразеният игумен се развикал:
- Но това е най-отявленият сквернословец и богохулник!
Глас от небето отговорил:
- Да, но ако този човек не се бореше със себе си ежесекундно, отдавна да ви е изпозаклал всички!

Трима монаси се молят.
Първият:
- Господи, какво съм аз пред Теб? Прашинка, невидима с просто око...
Вторият:
Боже, какво съм пред Твоето величие! Нищожен атом, изгубен в бездните на вселената...
Третият:
- Боже, какво нищожество съм пред Теб! Дребен червей...
Първият смушква втория:
- Виж го тоя - страда от мания за величие!

Двама чакат на спирката. Единият - с прекрасна рижа коса, другият - съвършено плешив.
Рижият опитва да започне разговор:
- Както виждам, Бог не ви е дал коса...
- Защо? Даваше, ама рижа...

Един свещеник много се разстройвал от скъперничеството не енориаршите си. Затова решил да им въздейства чрез хипноза.
В неделя започнал да чете проповедта бавно и монотонно, по едно време извадил блестящ джобен часовник и започнал да го клати насам-натам... Когато цялото паство се унесло в хипнотичен сън, той започнал:
- Вие всички сте щедри и добри. На вас ви е приятно да пожертвате всички пари, които имате в джобовете и портфейлите си за богоугодни цели...
Тая неделя той събрал колкото за цяла година. Затова решил на следващата да повтори. Но хитрите му съграждани, поучени от горчивия опит, тоя път дошли на черква без пукната пара в джобовете. Огорчен, свещеникът викнал:
- Ама че сте посерковци!
И после мил църквата цяла седмица...

16 причини, заради които Бог никога не може да стане професор
1. Има само една публикация по темата.
2. Публикацията е писана на иврит.
3. Няма позовавания на други автори, писали по темата.
4. Публикацията не е отпечатана в научно списание.
5. Съществуват някои съмнения дали Той я е писал.
6. Дори да приемем, че Той е създал света, над какво е работил след това?
7. Не е привличал достатъчно сътрудници.
8. Научните среди срещат определени трудности при опитите да се възпроизведат Неговите резултати.
9. Никога не е искал от Комисията по етика разрешение да използва хора за своите опити.
10. Когато по време на един от експериментите нещо се объркало, Той се постарал да скрие провала си, като издавил всички.
11. Когато доброволците не се държали както му харесва, ги изключвал от контролната група.
12. Рядко посещава занятията, просто кара студентите да четат книгата му.
13. Някои казват, че е изпращал сина си да води занятия със студентите.
14. Изключил е първите си двама студенти заради жаждата им за знания.
15. Независимо от това, че в теста си е дал само 10 задачи, повечето от студентите му са се провалили на теста.
16. Консултациите си провежда рядко и по върховете на планините

Пред райските врата си седи свети Петър.
Пристига негър.
- Как се казваш, чадо? - пита благо светият старец.
- Леонардо ди Каприо - отвръща негърът.
- Само минутка, чадо - объркано казва старецът и вдига телефона:
- Шефе, нещо съм се объркал... “Титаник” нали потъна, а не изгоря?

Имало едно време един милиардер. Всичко си имал - и приятели, и любовници, и яхти, и автомобили, самолети, пътешествия...
Но го мъчил един въпрос - какво е животът? Какъв е смисълът от него?
Обръщал се с тоя въпрос към всякакви философи, но те му отговаряли, че науката не може да му помогне.
Най-накрая някой му казал, че в далечна пещера в Тибет живее отшелник, който е постигнал висшата мъдрост и може да обясни най-сложните неща с простички думи.
Тогава милиардерът зарязал милиардите си, яхтите, самолетите и любовниците и отишъл в Тибет.
Изкачил планината сред виелици, лавини и хиляди опасности, рискувал живота си, загубил няколко водачи, но накрая се добрал до заветната пещера.
А пред нея наистина седял стар и свят отшелник.
Милиардерът коленичил и казал:
- О, премъдри, идвам при теб от другия край на света, за да чуя мъдрите ти думи. Обясни ми, моля те, какво е това - животът. В какво е смисълът му?
Мъдрецът погладил брадата си и промълвил:
- Животът е бавна широка река...
- Кво?
- Животът е бавна широка река...
- Виж какво, дъртако - ядосал се милиардерът. - Аз идвам от майната си, зарязах парите, любовниците, приятелите, бизнеса, изобщо, целия си прекрасен живот, за да стигна до теб, а ти ми говориш глупости!
Устните на мъдреца затреперали, той пребледнял, после почервенял, после позеленял и влязъл в пещерата.
След малко отново излязъл с вързопче в ръка и попитал милиардера:
- Братче, ама сигурно ли е, че животът не е бавна широка река?

Абонамент

Вестник “Стършел”

Всяка сряда рояк стършели зажужават в световната мрежа и отбръмчават към близки и далечни наши абонати.

Ако искате да получавате целия брой в pdf формат можете да се абонирате!

Дигитален архив 1946-2015
Аудио

Реклама

ВрановоБъдете с нас и във:

Starshel on Facebook Starshel on Twitter Starshel's RSS

© 2009 'Стършел и половина' ООД Всички права запазени
Със съдействието на Host.bg