По улицата минава погребална процесия. Бабата моли:
– Внуче, погледни, моля те, през прозореца и ми кажи кого погребват!
Внучето добросъвестно се вглежда навън и докладва:
– Нищо не мога да разбера, бабо! Много са и всички шават!