В бирарията един се оплаква:
– Не можете да си представите колко нагли хора има! Поканих преди време един приятел да ми погостува, той остана цял месец! Пуши от цигарите ми, пие от биричката в хладилника ми. Това – както и да е. Облича чистите ми ризи – и това преглътнах. Взе ключовете от колата и я потроши. Майната є рекох, не съм пинтия. Наскоро разбрах, че докато съм на работа, спи с жена ми. Докривя ми, обаче хайде сега, кой от нас е безгрешен… Обаче капакът беше вчера, когато взе да ми обяснява, че съм бил мухльо и задръстеняк. Не издържах и му забих един в зъбите!
– Правилно!
– Изобщо не беше правилно! После се оказа, че съм строшил собствените си изкуствени зъби!