Братчетата от НЕГ

Ти целият скован в наука си,
о, муден профилиран час,
и твойте мързеливи школници
похъркват в празничен захлас!

Те всяка вечер теменужена
се връщат късно у дома –
в ръка с шестица незаслужена
смиляват строгия баща.

Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги във НЕГ
и ето ги: с цигара в ъгъла,
с прихлупен до очи каскет.

Какво им даваш от разкоша си, ти –
толкоз щедър към едни,
а пък ленивите гаврошовци –
все ги изпитване грози!

Пред твойте тоалетни блескави
накуп застават често те,
и колко страх в очите трескави
преди контролно се чете.

И тръгват си те пак улисани,
с въздишки мними на уста,
а под полите са изписани
безброй неучени неща…

Ти целият скован в наука си,
не зная кой пореден час,
но даже сънените школници
се будят, мъчени от глад!

Марио САВЧЕВ