СЕРИАЛЪТ

Недейте много да се хвалите,
че се надсмивате на сериалите,
защото вашата насмешка
и снобският сарказъм ваш
ще се окажат тежка грешка
към най-великия типаж
на участта общочовешка.
Нали на сериалите в прийома
е все да има някой в кома,
я в болница, я у дома.
Но в комата си спяща
героят всичко чува, всичко схваща
и в миг решителен ще се събуди,
за да разкрие всички козни
на другите герои грозни
и от нервозни да ги стори луди.
Обаче все не се събужда,
макар от туй да има крайна нужда.
И нито главната интрига,
нито отделен епизод достига
накрая до моралния озон,
а само рейтинга си вдига
продукцията от сезон в сезон.
Не виждам разлика голяма
от туй в реалната ни днешна драма.
Народът откога все чака
събуждането на смелчака
и даже кряска по площади
от комата да го извади,
но той, уви, не се събужда,
макар от туй да има крайна нужда.
Това е на епохата ни драмата.
Това е и метафората точна.
Присядаме с жена ми двамата,
че епизодът почна.

Из новата книга на Марко Ганчев
„ПРОКЛЯТИЕТО НА ДЪРВОДЕЛЕЦА“
Нови стихове (2015 – 2020)
Издателство „Литературен форум“София, 2021 г.