Един закъснял за работа.
– Защо закъсняхте? – питал го шефът му.
– Жена ми имаше тежко раждане…
След седмица пак закъснял.
– Този път защо?
– Жена ми имаше тежко раждане…
– Какво тежко раждане? Нали миналата седмица роди! Тя да не е природен феномен?
– Не, акушерка…