В забутано планинско селце пристига репортер.
– Какво ви води насам? – пита кметът.
– Демографският парадокс. От всички околни села само във вашето са останали млади хора и се раждат деца.
– Вярно, така е.
– Как тогава ще обясните, че населението не намалява, но и не нараства?
– Много просто – вдига рамене кметът. – Щом се роди детенце, и веднага някой от младежите изчезва от селото и се обажда след месец с картичка от Испания…