Семейство обсъжда телевизионна дискусия.
– Не мога да разбера – казва той, – защо все пак не разрешават на хомосексуалистите да се женят!
– Абсолютно си прав – съгласява се тя. – И те имат право да бъдат нещастни като нас…