СЪКРАЩЕНИЯТА СА ВЪЗМОЖНИ!

След обявеното от „ПП” предстоящо съкращение на държавната администрация с 15 на сто редица звена изразиха подкрепа за мярката. Ето и заявените в тази връзка планове от различни сфери:

„Басейнова дирекция” обеща да намали нивото на река Дунав с 15 см. Отпада и „саншанжман“.

Сдружението на стоматолозите в България е обмислило през следващата година да намали средния брой на зъбите, които има българинът, с 15 процента. Главно поради изваждане на мъдреците. След това плавно ще бъдат редуцирани кучешките, резците и т.н.

„Обредни ритуали” ще съкрати броя на погребенията с 15 на сто за следващите три години.

За баланс на предходното – отделенията по неонатология ще израждат 15 процента годишно по-малко бебета.

А като баланс на предходните две – фармацевтичните компании заявиха, че ще намалят с 15 на сто ефективността на всички контрацептиви.

Българските феминистки обявиха целта си да понижат с 15 процента времето и грижите, които жените отделят на българския мъж. Това ще се изрази главно в неготвене на мусака и непране на непрането.

Българските превозвачи смятат да съкратят транспортните си линии с 15 на сто. При това положение линията София – Бургас реално ще приключва около Карнобат и от там ще следва дълга пешеходна зона.

Българските производители на обувки ще намалят с 15 процента  количеството на вложените материали, поради което мъжки обувки с номера над 42-и няма да се произвеждат, съответно 37-и номер ще е максималният за жените.

Българските фризьори ще стрижат с 15 процента по-късо, независимо от желанието на клиента.

Банкоматите ще превеждат с 15 на сто по-малки от заявените суми. Разликите ще се удържат за черни дни на банките.

Производителите на млечни и месни продукти ще намалят с 15 процента количеството на вложените материали, поради което месото и млякото ще отпаднат от българската трапеза.

Хотелиерите по морето ще намалят морската ивица, морската пяна и морските кончета с по 15 процента.

Асансьорните техници обещаха да съкратят движението на асансьорите във високите блокове така, че те да возят най-много до 5-ия етаж.

Автомонтьорите посочиха, че могат малко по въпроса – вероятно да оставят незавити болтовете на гумите с 15 на сто.

По отношение на законотворчеството – ще отпадне действието на преходните и заключителните разпоредби. Обикновено там стоят едно 15 процентови норми.

Готовност за съкращения има във всички сектори !

Калин ВАСИЛЕВ


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: