В селото назначават нов свещеник.
Попът решава да се запознае лично с всички от паството си и тръгва от къща на къща.
Чука на една врата. Отвътре се чува глас на млада жена:
– Ти ли си, ангелче?
Свещеникът, леко смутен, отговаря:
– Не, обаче съм от същата фирма…


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: