ДРУЖНА ПЕСЕН

Дружна песен нек да екне,
песен, песен на труда!
Джобът пак ще ни олекне,
както си му е редът.

С рядка участ, с чудно име
слави, слави се трудът,
нему всичко ний дължиме
и длъжници ни зоват.

Пот се лее от челата,
о, герои на труда,
ний творци сме на благата,
дето други ги ядат.

Дарвин здраво ни прецака,
Маркс и Енгелс – втори път!
Хайде всички на Слънчака
да положим морна плът!

 Петър КРАЕВСКИ


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: