Генерал среща на улицата доста подпийнал войник-отпускар.
Войникът го хваща за копчето и пита:
– Брато, как се стига до казармата?
– Ти знаеш ли с кого говориш! – виква генералът.
– Добре де, не знам, ти кажи накъде трябва да тръгна – упорства войникът.
Генералът почервенява от гняв.
– За последен път те питам – знаеш ли с кого говориш?
– Ама и ти си се наплюскал здраво, братче – съчувства войникът. – Аз не знам накъде да вървя, ти си забравил кой си…


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: