МАСОВА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

 

Като гракнали,

че нашата нация

не била още узряла

за всеобща цифровизация.

Я да мълчите!

Как така да не е зряла?

Откога се е взряла

в цифрите върху парите.

Взира се, взира,

цифровизира, цифровизира

и се добира

да остане някоя цифра

поне за бира.

Марко ГАНЧЕВ