РЪСТ НА МЪЛЧАНИЕТО

В реда на нещата бе мълчанието да бъде знак на съгласие. Но нещата много се подобриха. Сега вече мълчанието е знак и на несъгласие!

 

Валентин ДИМИТРОВ, Варна