БЕЗСМИСЛИЕ ЗА 114 ХИЛЯДИ

Г-жа правосъдната министърка Цецка Цачева вероятно е единственият човек в Република България, който не знае какво е доверието на населението към ръководената от нея институция. Затова обяви обществена поръчка, който да установи колко от гражданите са доволни или недоволни от оглавяваното от нея родно правосъдие.

Според публикуваната обява се търси: „Изпълнител, който да изработи методология за проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от правосъдната система”.

Странно, би си казал всеки българин. Нима г-жа Цачева не знае какво е мнението на населението за нашенската Темида? Явно няма никаква представа, защото нарежда: „Проучването да се провежда в цялата страна, не по интернет, а на живо; всички граждани да имат шанс да попаднат в извадката; тя да отразява структурата на гражданското общество и бизнеса.”

А след това: „Да се организира обществено обсъждане, като в залата да няма по-малко от 100 души. Те да бъдат питани за проблемите във всички видове дела и да посочат какво липсва сега: достъп до правосъдие, бързина, безпристрастност, ефективност, публичност, етика, отчетност, достъп до информация.“

Още по-странно става, когато се разбира, че министър Цачева ще плати 114 хиляди лева (без майтап), за да чуе отговорите. Които би получила от всеки обикновен българин, без той да є поиска дори стотинка.

Най-нелепото е, че в обществената поръчка са посочени точно какви са проблемите на Темида, защото са цитирани препоръки както на неправителствени организации, така и от докладите на Европейската комисия, които отдавна са все едни и същи. Само един пример: „По показателя ефективност на съдебната ситема България традиционно (!) е на последно място”.

Е, та наистина ли министър Цачева е убедена, че от тази анкета ще научи нещо ново, което ще є помогне да реши всичките проблеми в подопечното є правосъдие? Тя не е глупава жена и е напълно наясно, че от проучването няма да има никаква полза. Елементарната логика, изхождайки от всички хватки, които през последните 30 години прилагат родните политици за лапане на пари, навежда на мисълта, че г-жа Цачева просто има 114 хиляди, които трябва да раздаде на свои хора?

Но така, че никой да не може да я пипне.

Защото го прави по напълно законен начин.

А това е поредният пример, че у нас законите се спазват от политическия елит само тогава, когато те им помагат за пилеенето на парите на данъкоплатците.

 Сергей Трайков


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: