България – дела и документи

От много реформи вече никой не знае къде се намира Националният институт по метеорология и хидрология. Затова раздавачът е пуснал писмо до метеоролозите в нашата редакционна пощенска кутия.

Доколкото и ние не знаем адреса на НИМХ, националноотговорно публикуваме факсимиле на писмото – да си го прочетат и изпълнят нарежданията.