ГЕРОЙ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Един въпрос, на първи прочит,
пораждат дните ни пазарни:
Защо е толкова на почит
у нас активният бездарник?
Той, вечният експерт по всичко,
сам всичко иска да обърка.
И винаги на място тича.
И в разни каси често бърка.
Едва ли има идеали.
Но своя интерес не крие.
Твори скандали и провали,
а всичко
плащаме го ние…
Герой на днешното ни време,
той смайва ни с хвалбите свои…
А ние, дявол да ни вземе,
мълчим.
Нали не сме герои?

Георги Константинов