ОТВЪТРЕ МУ ИДЕ НА НАЧАЛСТВОТО

На пострадалите от тежката злополука

изказа съчувствие височайшият гост.

Всички знаехме колко му пука,

но задължава го високият пост.

Обаче жестът му беше така естествен

и сълзата му – бисер сребрист.

Лесно е, щом си изцяло посредствен,

да бъдеш и посредствен артист.

 

Марко ГАНЧЕВ