МАРСИАНСКИ ХРОНИКИ

Копърка или сельодка

Вдига сватби народът, не си играе на дребно! През 2017 г. в България са сключени общо 28 593 брака, сочи проучване на Евро-стат. Броят на сложилите главата си в торбата в Гражданското е рекорден за последните 10 години. Защо обаче статистиците мълчат колко от тия бракове завършват с развод – остава загадка.

Нашият вход в това отношение минава за представителна извадка на страната. От 10 семейства 8 са разведени, останалите две се понасят по необходимост.

При първите нещата са ясни – те дори не си говорят в коридора. Тези, които се търпят обаче, са развили висш пилотаж в караниците. Особено креативно е семейство Симови. Старият Симов, по професия астроном, имал неблагоразумието на млади години да се ожени за фризьорка. Той сега е порядъчно плешив и дребнав скандалджия. Онзи ден спретна живописен скандал на своята половинка. „Само лакове и червила са ти в главата! Казах ти ми купиш сельодка, ти ми носиш копърка! Ще те пратя на Марс да си ядеш копърката!“, прокънтя из цялата кооперация гласът на астронома.

Симова обаче се оказа запозната с марсианската тема. „Май нещо не си информиран – холандската компания, която организираше еднопосочна мисия до Марс, банкрутира!“.

„Гледай си гребена и ножиците и не ми обяснявай за Марс. Аз колкото неща знам за космоса…“, изкрещя с все сила засегнатият на тема професионализъм Симов.

В този момент на вратата им се позвъня. Беше тираджията Митов от първия етаж. Сто килограмовият космат шофьор избута Симови в единия ъгъл на коридорчето им и отсече: „Слушайте кво – пътувал съм 18 часа и искам да спя! Ако не млъкнете на секундата, и двамата ще ви пратя на Марс!“

Видимо притесненият астроном реши да стопи гнева на тираджията: „Митов, имам руска водчица, копърка също се намира, айде да пием по едно, пък майната му на Марс, и без това там няма живот“.

Щом чу това, шофьорът се ухили до уши и свойски намигна: „ Голям си тарикат, Симов! Много евтино искаш да минеш с тая копърка. Нямаш ли поне сельодка?“.

Астрономът погледна с укор към своята половинка: „Скъпа, виждаш ли, че има разлика между копърка и сельодка? Хайде сега – ходом марш към магазина!“.

„Мъже…“, изсумтя с яд Симова и трясна зад гърба си входната врата.

Влади Христов