КОЛКОТО – ТОЛКОВА

Колкото повече боклуци влизат във властта, толкова повече хора ровят в кофите.

***

Нищо не е толкова опасно за демокрацията, колкото нейните постижения.

***

Нищо толкова не разобличава плагиаторите, колкото правописните грешки на оригиналите.

***

Колкото хората се борят да живеят по-човешки, толкова повече озверяват.

***

Колкото повече пиеш, толкова повече ставаш за мезе.

***

Не е толкова голямо щастието от брака, колкото удоволствието от развода.

***

Колкото по-висок е санът, толкова осанката е по-величествена.

***

Нищо толкова не увеличава чиновниците, колкото периодичното им съкращаване.

***

Нищо толкова не може да изложи художника, колкото неговата изложба.

***

Колкото повече конски сили в колите, толкова по-малко коне по селата.

Валентин ДИМИТРОВ