Не е виц

БРЕКЗИТ КАТО ГЛАГОЛ

Казват, че от безкрайните преговори между Великобритания и ЕС за  сделки и без сделки  английският Брекзит  неочаквано се появил  в руския език, и то като  глагол – брекзить.

Употребявал се в случай, че в къщата ти е дошъл досаден гост, който е изял, изпил всичко, скарал се е с домакините, напсувал ги е… Обещава, че всеки момент ще си тръгне, а пък няма такова намерение –  седи и допива, каквото е останало по чашите.

За такъв гост вече на руски се казвало: он сидит и брекзит!