ПРОКЛЯТИЕТО НА ДЪРВОДЕЛЕЦА

Пасхална притча

Ужким доволен старият дърводелец
викаше: „Най-подире пенсия взех”,
обаче с претенцията си на умелец
все се навърташе край дърводелския цех.

И макар че там не му щяха съвета,
често с възмущение размахваше пръст:
– Ама хич не ви бива, момчета,
две греди да сковете накръст.”

Изумени от здравата хватка,
с която старецът гредите скрепи,
те го потупаха: – Браво бе, дядка,
сядай с нас и ти се черпи.

След това на Голгота, макар и смътно,
Йосиф позна я тая греда,
върху която бе разпнат синът му
и редом с Мария и той зарида:

– Що ли ви учих, несръчници гадни! –
скубеше Йосиф белите си коси. –
Иначе кръстът ви щеше да се разпадне
и синът ми да се спаси…

Марко ГАНЧЕВ