Не бъркайте в контакта!

И в сметката за тока

Сметките за тока са такъв сложен лабиринт, че освен да си платиш и да поседиш няколко вечери на тъмно в знак на символичен протест друго няма какво да направиш. Но ако седнеш да четеш златната фактурка, ще се ошашкаш от съставните є части. Та значи: освен за ток по дневна и нощна тарифа плащаш и за енергия по върхова тарифа. По тая тарифа плащаш, ако решиш да претоплиш вечерята тогава – между 19 и 22 часа, когато всички нормални хора – кой след работа, кой след училище – са седнали около трапезата. Но освен това, оказва се, плащаш и за: пренос през електропреносната мрежа, достъп до електропреносната мрежа, пренос през разпределителната мрежа за обекти на ниско напрежение, достъп до разпределителната мрежа, цена за задължения към обществото…

(Това е все едно в цената на билета за влака да се включи такса за релсите и траверсите, цена за преминаването по тях, цена за спирането на влака на твоята гара, цена за отварянето и затварянето на вратите, цена за свирката на локомотива…)

Но най-скандалната съставка в цената на тока, което се вижда и от фактурата, e таксата „задължения към обществото“, която плащат фирмите и гражданите на промишлен ток.

Получателят на посочения документ дойде при нас шокиран, защото за тази услуга са му начислени 337,29 лева. Тъй като стойността на цялата фактура без ДДС е 1756,91 лв., той сметнал, че за тези си „задължения“ той трябва да се бръкне с почти 20 на сто от крайната цена.

„Две деца родих, поизучих ги, плащам си сметките и кредита, карам внимателно – с какви още задължения към обществото ме товарят? Тия от енергото не знаят ли, че една последна сламка троши гръбнака на магарето?“, пита човекът с поредния токов удар.

За отпадане на таксата „задължения към обществото“ настояват от работодателските организации от средата на миналата година. Предложението е част от проекта за цялостна реформа в енергетиката, които индустрията представи преди време на премиера Бойко Борисов. Той не реагира, защото протест под прозорците му нямаше.

От работодателските организации обясниха, че нормалното е задължението към обществото да не се добавя в сметките ни, а да се поема от бюджета.

От КЕВР обаче не са съгласни. Те обясняват, че средства от добавката влизат във Фонд „Енергийна сигурност“, който компенсира загубите на НЕК заради задължителното изкупуване на скъпия ток от двете американски централи в Маришкия басейн, продаван след това на битовите потребители по занижени цени.

„Що се касае до отпадане таксата задължение към обществото, трябва да се отговори кой ще заплати тази разлика, ако се премахне добавката?“, пита Иван Иванов, председател на КЕВР.

И какво излиза накрая?

Обществото – фирмите и гражданите на промишлен ток плащат „задълженията към обществото“, възникнали в резултат на безумните решения на правителства, на които същото това общество е било работодател…

Но това е диалектически материализъм.

Знаете, че не трябва да бъркате в контакта, защото ще ви удари токът.

Не бъркайте и в сметката за него!

Чавдар ИНЧЕВ


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: