НОУХАУТО НА БОЯДЖИЯТА

Бояджията с вестникарската шапка
маха с четката и не го е еня,
ако падне отгоре капка,
щото тутакси шапката сменя.

Когато е боядисвал стените
на богаташите,
на чуждите и на нашите,
събудил им интереса
и те да си пазят главите,
си купиха цялата преса.

Марко Ганчев