В сервиза

– Телевизорът ми е повреден. Вчера го изключих, но премиерът продължи да говори.

Втора повреда: днес го включих, но той не се появи на екрана…

Трета провреда: изборите не са минали, а вече обявиха резултатите…

Христо Станчев