ЗАЩО ИЗЧЕЗНАХА ДИНОЗАВРИТЕ

Много са теориите за изчезването на динозаврите, но по мнение на социолозите три от тях са на път да спечелят доверието на учените. Ето извадка от социологическа анкета, в която водещите тезиси надлежно са подредени в градация според равнището на тяхната достоверност.

Едва 12% получава така наречената „Теория за хормоналната несъвместимост“. Според нея в един момент от безметежното си съществуване всички динозаври изпаднали в състояние на нещастна любов, т. е. мъжките започнали да чезнат по женските, а женските – да чезнат по мъжките. Чезнели динозаврите, чезнели, докато накрая изчезнали.

Около 34% събира небезизвестната „Теория за хуманоидната резигнация“. Есенцията на основната теза се състои в предположението, че динозаврите успели да си изградят образцово социалистическо общество, защото по природа били много изпълнителни. Хубаво е едно същество да бъде изпълнително, неудобството е, че някой трябва да му казва какво да прави. По тази причина динозаврите се събрали пред пещерата на човека и го помолили да ги оглави, като им даде нови насоки за развитие. Човекът, който още тогава бил твърде зает със своето очовечаване, им креснал ядосано: „Я да изчезвате!“ И динозаврите изчезнали.

С цели 99% на челно място сред научните среди шества новата „Теория за социално-битийната обусловеност“. По условие тя допуска възможността динозаврите да са преяли с ферментирали плодове, вследствие на което получили 45-годишна загуба на разсъдък и решили да тръгнат към светлото бъдеще. Вървели динозаврите, вървели и неусетно изчезнали от погледа на историята.

Това са трите главни теории за динозаврите. Заражда се и ново предположение – може би малка част от най-кръвожадните влечуги все пак са стигнали до светлото бъдеще, което по стечение на обстоятелствата е наше тъмно настояще. Мимикрията им станала втора природа и те успели да прикрият зверската си същност под благовидния лик на политически лидери. Все пак, въпреки разсекретяването на досиетата, няма достатъчно доказателства за това. Историята мълчи – героите са живи. Някои от тях дори участват в кандидат-кметски кампании.

Сборът от процентите в проучването надхвърля числото 100, защото някои социолози са дали повече от едно мнение по въпроса, за да усвоят средства и по алтернативни програми.

Такива ми ти работи. С динозаврите.

Петър КРАЕВСКИ –
динозавровед