ДВОЙКАДЖИИ В СЪДИЙСКИ ТОГИ

Фейлетонът с това заглавие бе публикуван в брой 46 на „Стършел”. В него ставаше дума за проведения от Министерството на правосъдието конкурс за съдии по вписванията. Защото в момента има 44 свободни места в Районните съдилища на 36 града, пръснати из цялата страна. А това е сериозна длъжност, която съвместява работата едновременно на съдия, съдебен изпълнител и нотариус.

Оноре Домие. Съдебно заседание.

Явилите се кандидати бяха изненадващо много – 595. Обаче след минаването на първия кръг от изпитната процедура – полагането на тест от 40 въпроса, се получи още по-голяма изненада. Изненада, примесена с недоумение. Защото се оказа, че 541 от кандидатите са скъсани. Само 54 бяха успели да решат теста. Тази огромна вълна от юристи двойкаджии е стряскаща, защото някои от скъсаните бяха с 10, 12 или 15-годишен стаж в правосъдната система. Това беше истински парадокс – съдии, скъсани на изпит за съдии! Още по-големият парадокс обаче бе, че съдии по вписванията бяха скъсани на изпит за съдии по вписванията! Това стана факт, понеже в почти половината от градовете със свободни места за длъжността имаше временно назначени съдии по вписванията, заемащи мястото до провеждането на настоящия конкурс.

След като премина първата част – писмен тест, допуснатите до втората част на конкурса се явиха на устен изпит. Вълната от слаби резултати обаче продължи и на него. От явилите се 54 съдии 22 се представиха слабо, те нямаха нужните професионални качества и правни знания и затова също бяха скъсани.

Така 12 от обявените 44 свободни места ще останат незаети. Заради липсата на качествени кадри без съдии по вписванията ще останат Районните съдилища в Шумен, Асеновград, Никопол, Троян, Севлиево, Попово, Карнобат, Гълъбово, Нови пазар, Дряново и Лом – 2 места. Ситуацията с качеството на кадрите в нашата правораздавателна система е направо трагична – от около 2300 щатни съдии в страната, които получават по-големи заплати и от депутатите, не могат да се намерят 44-ма годни за съдии по вписванията.

Това плачевно положение отново повдига въпроса за калпавото правно образование. Нереално големият брой университети са залели страната с правни факултети и техни филиали, които приемат среднисти тройкаджии, обаче бълват юристи с отлични дипломи, които срещу заплащане ги получават, без дори и да са стъпвали във висшето учебно заведение. Затова не бива да се чудим защо Европейската комисия във всеки свой доклад оценява със „слаб 2” работата на нашенската Темида, а съдът в Страсбург не спира да санкционира родното калпаво правосъдие с десетки милиони.

В миналия фейлетон на шега предложихме Министерството на правосъдието да подложи на изпит всички магистрати в страната. След вторият кръг от проведения конкурс обаче вече сме сигурни, че това няма да стане. Защото резултатите от него показват, че ако се тества цялата ни правораздавателна система, има опасност тя изведнъж да рухне под смазващата тежест на своите некачествени, некадърни, слабо образовани и слабо интелигентни, но за сметка на това пък силно корумпирани кадри.

 Сергей Трайков


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: