ОПИТОМЯВАНЕ НА ДИВИЯ КАПИТАЛИЗЪМ

Ужким съм езиков специалист,
а попаднах в задънен езиков сокак
и още как:
дивакът ли стана капиталист,
или капиталистът – дивак?

Марко ГАНЧЕВ