– Мамо, помниш ли вазата от китайски порцелан, която се предава по наследство от поколение на поколение?
– Разбира се, миличко. Защо питаш?
– Защото моето поколение преди малко прекъсна тази традиция!