Часът вече е започнал, когато в стаята се втурва закъснял ученик и без разрешение си сяда на мястото.
Учителката казва строго:
– Излез навън и влез отново както трябва.
Ученикът неохотно се надига и мърмори:
– Влез-излез, влез-излез… Това тук да не ти е Windows…