ПОРТОКАЛИ С ЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ

Училищната стая бе украсена с гирлянди, а по прозорците бяха налепени хартиени снежинки. Учителят написа на дъската темата на урока – ИЗВАЖДАНЕ  и  посочи ученика на първия чин пред себе си.

– Гошко, ако си представим, че Дядо Коледа остави у вас на масата три  портокала и твоето малко братче изяде един от тях, колко ще останат?

– Колко малки братчета ли ще ми останат?

– Не, Гошко. Ако у вас на масата има три портокала и твоето малко братче изяде един от тях, колко портокала ще останат?

– У нас не три, а дори един портокал няма. Мама всяко лято ходи в Гърция да бере портокали и така са є втръснали, че не може да ги гледа.

– Гошко, ние само предполагаме, че на вашата маса има три портокала.

– Аха… а мама ли ги е набрала?

– Гошко, престани да си зяпаш джиесема! Я ми го дай! Така… А сега слушай внимателно. Ние всички – учителят посочи останалите ученици – предполагаме, че Дядо Коледа е оставил три портокала на масата.

– Добре.

– Твоето малко братче изяжда един от тях и побягва извън стаята.

– Моето братче няма да избяга, преди да изяде всичките портокали. То е много лакомо.

Учителят си пое дълбоко дъх.

– Хм… Да предположим тогава, че майка ти е била в стаята и му е позволила да изяде само един портокал.

– Мама я няма вкъщи. Тя пак е в Гърция, там є плащат да гледа възрастни хора. Но обеща, че ще си дойде за Коледа.

Учителят преброи на ум от 1 до 10 и обратно. И издиша.

– Гошко, още веднъж ще те попитам и ако не отговориш правилно, ще останеш след часовете, за да се научиш да смяташ. И така: ако на масата има три портокала, а твоето малко братче изяде един – колко ще останат?

– Няма да остане нито един. Останалите ще изям аз.

В този момент звънецът оповести края на часа и учениците се размърдаха.

– Всички сте свободни да си отидете по домовете – съобщи учителят. И процеди ледено: – Само Гошко ще остане, за да си дояде на спокойствие портокалите.

Сергей Трайков


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: