Предизборен митинг.
– Гарантираме ви, че само след пет години всички ние ще живеем по-добре, отколкото в Европа!
Уплашен глас от последния ред:
– Господи! Какво ще им се случи на горките хора там?