БЕЖАНЦИ ЗА МИЛИОНИ

Навръх Нова година министър-председателят Бойко Борисов се похвали, че България е най-сигурната външна граница на Европейския съюз. От 2018-а се наблюдава тенденция на намаляване на бежанската вълна и мигрантският поток съвсем е спаднал. И посочи следния факт: През цялата 2019-а у нас са се опитали да влязат едва около 200 мигранти. Те обаче са били задържани от нашите гранични власти и веднага върнати обратно в Турция.

Кой знае защо обаче премиерът пази в тайна тази важна информация от Министреството на вътрешните работи, където нямат никаква представа от действителното състояние на нещата. Затова говори и обявената обществена поръчка от МВР: за изработване на проекти за кризисни центрове. Те трябва да послужат за построяването на два нови лагера за бежанци. Единият в Елхово, а другият – в Любимец.

От вътрешното министерство явно очакват някаква небивала бежанска вълна (за която Бойко Борисов изобщо няма представа, а и никой в Европейския съюз), защото обявеният срок за приемането на офертите е повече от спешен – 10 януари 2020 година. Това урбулешко бързане от страна на МВР буди меко казано недоумение, когато се погледне каква е действителната ситуация в страната.

Първо: на южната граница има възпираща ограда на стойност 1 милиард и 400 000 лева. Второ: Държавната агенция за бежанците разполага с 6 центъра за тяхното настаняване, чийто капацитет надхвърля 5000 души. Трето: през месец септември миналата година в тях имаше настанени едва 577 мигранти. Общо! Тоест: в момента бежанските лагери са почти празни. На фона на тази картина е необясним меракът за спешно построяване на още два нови кризисни центъра с общ капацитет от 3000 човека.

И все пак обяснение има. То се оказва много просто, когато се разбере, че стойността за строежа на двата бежански лагера е 10 006 950 лева.

Голяма пара, много милиони за разпределяне, преразпределяне и потъване в частни джобове. Още повече, че по нашенска традиция обикновено по време на строителството се налага да се отпускат още и още пари, защото по необясними причини цената на обекта започва да се покачва непрекъснато и докато бъде завършен, нищо чудно да порасте с няколко милиона над първоначално обявената. А когато след година се сдобием с лагери за общо близо 10 000 мигранти, нищо чудно в тях да има само 10. Обаче за тяхното обгрижване ще са излапани 10 милиона.

Сергей Трайков