Хидролог до хидролога

З-значи това бил проблемът – да се смени министърът! И Перник въздъхна (доколкото му позволява серният диоксид) с облекчение – новият още на втория ден откри решението! То било просто като Колумбовото яйце – как никой не се беше сетил досега – десетинакилометрова тръба от Белмекен към София и – готово!

Разбира се, уточни министърът, това ще го реши този, който отпуска парите – министър-председателят.

Втасахме я – досега си имахме един хидролог, който си написа хонорар от два милиона, за да проектира язовир, в който вода няма как да се събере, вече си имаме и втори – който нареди да гласуват двайсет и пет милиона, за да напълни друг язовир, в който няма вода.

Държава на хидролози се оказахме!

А защо никой от тия, дето получават заплати точно за това – да пълнят язовирите, не подсказа досега мъдрото решение? Че чешмите в Перник ще пресъхнат в деня след изборите са знаели още през юни! Че има язовир Белмекен – надяваме се – също. Че идеята не е случайно хрумнала някому от радост, че си има нов началник – със сигурност.

Както биха рекли адвокатите – тук биха могли да бъдат направени две обосновани предположения:

  • Или въпросната тръба е пълна глупост и мошеничество за двайсет и пет милиона;
  • Или проектът е отлежавал в нечие експертно чекмедже в очакване на по-добри, в смисъл – сушави времена. Когато ще трябва да се строи бързо, без конкурс, от този, който трябва.

И двете са отвратителни.