ЧУДОМИР`2020

Жури, председателствано от Деян Енев присъди наградата “Чудомир“за български хумористичен разказ, публикуван през 2020 г. на писателя

 ПЕТЪР МАРЧЕВ

 за разказа „Животът е прекрасен“, публикуван в бр. 43/23 октомври 2020 г. на в. “Стършел”.

 Наградата ще бъде връчена по време на Чудомировите празненства в Казанлък.