КАСТИНГ ЗА ВИРУСИ

На интервюто
за нови вируси
Главният Вирус,
като всяко началство надуто,
скучаеше яко, разбира се.
На Вируса на свинския грип,
без да го слуша дип,
с досада издума:
– Да беше дошъл, ама лани,
вече всички свине са изклани
покрай свинската чума.
И на Птичия
пренебрегна всички отличия,
при това с подигравка,
че ума му изпила е чавка,
щом не знае с какви хормони
бройлерът вируса гони.
А Компютърния пък вирус
шефът отхвърли с нескрита злост,
тъй като имаше справка,
че оня го смята за прост.
– Кой остана? Ха-ха.
Вирус ли си или Бълха?
Тебе кой те довея?
Кандидатът подскочи – подскок,
едновременно с нисък поклон и висок:
– Из партийни централи вирея,
когато са възходящи.
Станат ли низходящи,
скачам в нечии гащи
на новите възходящи
и пак съм от наште.
– Хъм, не си умствен гигант,
но имаш талант
на мутант,
важен при вирусовите нрави.
Назначиха го и направи
добра кариера:
влезе под кожата на Премиера.

Марко Ганчев