– Сбъднаха ли се твоите детски мечти?
– О, да! Като малък мечтаех всяка вечер да ходя на цирк.
– И ходиш ли?
– Глупости! Защо? Ами че ние живеем в истински цирк!