ПЛОЧКИ

Професорите губят време
над плочките на Вавилон
да разтълкуват в тях поеми
или фрагменти от закон.
А нас като ни откопаят
е ясно отсега в аванс,
че бързо ще ни разгадаят
по плочките ни от фаянс.
Ще изтълкуват незабавно
световния и местен строй:
основен пласт, пресован равно,
и блясък върху тънък слой.

Марко ГАНЧЕВ