ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Националният комитет за борба с коронавируса издаде следните постановления, влизащи в сила незабавно:

 

1)

Забранява се на гражданите да излизат от домовете си. За да се осигури изпълнението на заповедта, в следващите 24 часа гражданите трябва да предадат краката си на определените за това пунктове. В замяна на краката си те ще получат седалищни части. Граждани, които предадат по един крак на човек, ще получат задни части за седене на обикновен стол пред радиоапарат. Предалите по два крака ще получат части за седене на средно мек миндер пред цветен телевизор стар модел. Предалите по три крака ще бъдат компенсирани с части за седене на канапе пред телевизор нов модел с неограничен брой канали и достъп до интернет.

А предалите по четири и повече крака ще бъдат наградени с части за ВИП седене във виртуални реалности по личен избор.

 

2)

Разхождане по улиците и в парковете може да става единствено ако кучето води собствения си човек на каишка и с намордник. Човек без намордник и контролиращо го куче ще бъде затварян в определените за това пунктове до поискването му от неговото куче, което трябва да докаже правото си на собственост със съответния документ. Ако човек не бъде потърсен от собственика си три денонощия, считано от момента на залавянето му, той ще бъде даван на първото куче, което може да му предостави каишка и намордник, след като го кастрира.

 

3)

Поради форсмажорно преждевременно изтичане на семейния гаранционен срок семейните граждани се задължават в срок от 24 часа да предадат законната си половинка за вторични суровини в определените за това пунктове. Женените за период до пет години се освобождават от съпруга(та) си, като представят попълнен формуляр, удостоверяващ, че са прекарали неразделно 30 (трийсет) дни в същия дом. Семейните за период до петнайсет години предават съпруга(та) си с документ за неразделно съжителство в продължение на 15 (петнайсет) дни. Женените над петнайсет години, прекарали неразделно 2 (два) дни, трябва без никакви формалности незабавно да изхвърлят съпруга(та) си през прозореца.

Никита НАНКОВ