– Мамо, мамо, може ли вече да нося сутиен?
– Махай ми се от главата!
– Мамо, моля те, вече съм на четиринайсет години!
– Млъкни, сине, че ще ти отпукам един!