Момченце се прибира у дома разплакано.
– Какво е станало? – пита майка му.
– Наби ме един от по-големите.
– Божичко! Утре отивам при директора! Ще можеш ли да го разпознаеш, за да му го посочиш?
– Сега вече всеки може да го познае. В джоба ми е дясното му ухо!