На вратата се звъни.

Мъжът отива, отваря, говори известно време с някого, после се връща с объркан вид.
– Кой беше? – пита жена му.
– Никой… Социологическо проучване.
– Какво те питаха?
– Дали съм бил онанист.
– И ти какво им каза?
– Че не съм бил.
– Идиот! Ами ако дойдат на власт?