ТАЙНАТА ВРАТИЧКА

След ожесточени спорове родните депутати решиха да дарят  трудовото си  възнаграждение за времето от 1 април до 13 май за здравеопазване. За сведение: основната заплата на народния представител е 4248 лева. Към нея се добавят трудов стаж, научни звания, участия в комисии, заемане на различни постове – шеф и зам.-шеф на парламентарни групи и комисии, секретари. Така вече към първата се формира втора заплата от 3000. И трудовото възнаграждение надхвърля 7000 лева.

Оказа се, че депутатите тихомълком са си оставили тайна вратичка – трета заплата. Тя се нарича „безотчетни пари” – пари, предвидени като хонорари за сътрудници и експерти в законодателството, до които депутатите трябва да се допитват в своята работа.  Но сега народните избраници прибирали тия суми за себе си – за един месец  получили „безотчетни”  близо 680 000 лева.

Не е лошо –  близо по 3000 на човек, все пак сме в криза.

Борис Чоев