ПРОИЗШЕСТВИЕ В БАРОКОВИЯ КВАРТАЛ

Фрагмент от статуя прекрасна
и част от мраморен фронтон
в софийска улица ме фрасна,
но не издадох даже стон.

Опипвам си ранените места,
но не изричам думи груби –
щом красотата не спаси света,
логично е да го погуби.

Марко ГАНЧЕВ