Мезозойската ера.
Динозавър кандърдисва динозавърка:
– Хайде да отскочим за малко в папратите!
– Няма!
– Хайде де!
– Боли ме главата.
– Ама така ще изпукаме!
– Да пукнеш дано!
Е, така измрели динозаврите.