ДАРИТЕЛСКА ВОЛЯ – ЖИТЕЛСКА НЕВОЛЯ

Всеизвестен трамваен джебчия
подари трамвайна мотриса
и кметството с хвалебствена дандания
в почетна книга го вписа.

И на пътниците потокът
облекчи се, но се тормози –
на две разделени, се хокат:
този краде ли ни или ни вози…

 Бел. авт. Ако има прилика с някой дарител, аз съм трамвай.

Марко ГАНЧЕВ