При психолога.
– Разбирате ли, имам огромен проблем – съпругът ми не може да понася кучето ми…
– Сложен проблем… Но имате избор между две възможности – можете да ги сприятелите, или да го отровите.
– Кого?
– Е, имате избор…