Пред министерството рязко спира кола, от нея изскача млада репортерка и на бегом се втурва към бодигарда на пропуска:
– Какво е станало с министъра?
– Казаха, че му е призляло на сутрешното съвещание – отвръща бодигардът.
– И после?
– Ами… като му стана лошо, всички се уплашиха и се разбягаха, после някой се сети и извика бърза помощ, откараха го, качиха го на правителствения самолет и го закараха в Швейцария да го лекуват…
– Какви са коментарите в министерството?
– Ами… Всички сме потресени… И, разбира се, надяваме се да не се случи най-лошото… ама един рече хич и да не си правим илюзии, швейцарската медицина била много напреднала.