На остър завой шофьор не удържа колата и се врязва в електрически стълб. За късмет остава невредим.
– Господи! – въздъхва той с облекчение.
Глас отгоре:
– Да, моля?
Шофьорът се измъква от тенекиите и като вижда как фаровете са прегърнали стълба, започва да ругае:
– По дяволите!
Глас отдолу:
– Брато, ако ще се разиграваме сега, сбъркал си номера!