Двама животновъди обменят опит.
– Как така твоите крави дават повече мляко от моите? Храним ги еднакво, поим ги еднакво, гледаме ги еднакво…
Другият снизходително отвръща:
– Цялата работа е в нежното отношение. Сутрин, като вляза при кравите, удрям с брадвата по една греда, за да ми обърнат внимание и нежно им казвам: „Е, милички, какво ще правим ние с вас днес – мляко или говеждо?”